Ture og stier på Løjt land

"Her findes næsten alt"

Løjt Land er bare en halvcirkel mellem Genner Bugt og Aabenraa Fjord, godt og vel en kvadratmil.
Og alligevel findes næsten alt, hvad en vandring gennem Danmark kan give. Vi mangler bare klitterne og den brede strand.
Mod vest, ud mod landevejen, der går bag om landet, ligger heder og moser, lette jorde helt ind til kirkebyen. Fra denne store landsby stiger landet jævnt mod nordøst, øst og syd.
Omkring byen er der rolige bakkedrag; nogle småskove og sjælfulde trægrupper er det eneste, der bryder horisontens bue. Men ud mod havet begynder skovene og de brede dybe dale, de utallige hegn. Gang på gang står man ved et led i hegnet over en dal og ser mod den anden høj, der stiger brat op af dalen, og selv om bakkerne her ikke er store, virker de højere end de fleste steder i Danmark, fordi de ses fra rod til top.
Forfatteren Marcus Lauesen om sin hjemegn, Løjt Land

Stigruppen

Stigruppen er en flok frivillige under Løjt Lands Fællesråd

Stigruppen vedligeholder og laver nye stier

Stigruppen vil gerne forbedre mulighederne for at vi kan færdes på stier og småveje på Løjt Land enten til fods eller på cykel.

Flere gange om året tager stigruppens medlemmer ud bevæbnet med buskryddere og hækkesakse og sørger for at nogle stier er farbare.

Det er blevet sværere at vandre i det åbne land. Landbrugets udvikling har betydet at mindre marker er blevet slået sammen til store marker - og der er derfor forsvundet en hel del stier og markveje i de sidste mange år. I nogle områder af landet er op til halvdelen af stierne og markvejene blevet fjernet.

Stigruppen arbejder derfor også på at finde og åbne nye stier i landskabet.

Se turforslag

På denne hjemmeside kan du finde beskrivelser af de stier, som stigruppen vedligeholder; men du kan også finde andre forslag til ture på Løjt Land.

Turene er markeret med grønne og evt. røde ikoner. Et grønt cykelikon angiver ikke nødvendigvis en fin og bred cykelsti. Men ruten kan (ofte med forsigtighed) køres på cykel.

Man kan komme ud at cykle på en markvej, hvor der noget af vejen er dybe hjulspor, sten og fugtige steder eller på smalle begroede stier. Det betyder fx. også at en cykelrute ikkke nødvendigvis kan cykles af mindre børn eller ældre. Stigruppen har kunnet cykle på alle disse ruter i sommeren 2018.

Det er ikke alle ture, der egner sig til fx. en barnevogn eller er handicapvenlige. Disse ruter er ikke asfalterede og kan være svært farbare med et køretøj.

Al kørsel er ikke OK!
Det er ikke i orden at køre med ATV på de stier, som stigruppen sørger for at rydde. Det kan gøre det sværere at få åbnet nye stier, fordi landmændene ikke ønsker denne trafik på deres marker.

Stigruppen arrangerer vandre- og cykelture på Løjt Land

Hvornår og hvor?
Turene annonceres på hjemmesiden, på Facebook i gruppen Løjt Land samt ved opslag i SuperBrugsen

Se fotoalbum fra ture arrangeret af Stigruppen

Stigruppen arbejder også med andre projekter

for eksempel såning af vilde blomster, genopettelse af sø mv.

Stigruppen på arbejde på Brændbjergforte i Barsmark

Tag en tur ud på Løjt land

Forslag til ture

Turene er delt ind i forskellige kategorier, som du kan vælge mellem med filteret herunder. Korte ture er under 4 km - og lange ture er over 4 km. Turene kan også kombineres på forskellige måder og de tjener til inspiration, så du får lyst til at komme ud i naturen. Vi håber også, at beskrivelserne kan give lidt mere viden om det gamle kulturlandskab på Løjt land.

Når du åbner et turforslag, finder du en beskrivelse af ruten samt et faneblad med en fotoserie. Det første foto er altid et kort, der viser ruten. Du kan ikke regne med, at fotoserien viser dig billeder i den rækkefølge ruten vises på kortet. Intentionen er at billederne skal inspirere dig til at gå turen.
Under fanebladet 'Mere info' kan du finde yderligere oplysninger om turen.

Kontakt stigruppen

Stigruppen Løjt land

Kontakt

Gerhard Kinze,
Løjt Nørregade 48,
6200 Aabenraa

Alle kan være med

Hvis du har lyst til at gøre en indsats for at vedligeholde og forbedre stierne på Løjt land, så er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget at være medlem af stigruppen - andet end din arbejdsindsats og interesse.

Ideer til nye stier?

Hvis du har ideer eller forslag til stier på Løjt land, så kontakt stigruppen.