Fra Barsø landing til Loddenhøj og Mølleforte

3,6 km

Turen er ikke egnet til cykling, handicappede, barnevogne

Man kan gå en fin tur fra Barsø landing langs kysten til Loddenhøj strand og tilbage via vejen Mølleforte. Hvis vinden er kraftig i øst eller nordøst, kan det være umuligt at gå langs stranden.
Gå ad stranden fra færgelejet ved Barsø landing mod øst. Det bliver mere og mere stenet. Man passerer en klint, og det kan være nødvendigt at kravle over evt. nedfaldne træer.
Når man kommer til Loddenhøj, skal man krydse Møllebækken over en lille bro. Man kan afkorte turen ved at gå op ad den stejle asfalterede vej Lønholt. Her kan man nyde udsigten, når man er nået toppen. Hvis man fortsætter ad Lønholt, kommer man tilbage til Barsø landing.
Hvis man ønsker en noget længere tur, kan man fortsætte ad vejen langs stranden forbi campingpladsen og op forbi Strandgården - og så gå til højre ad Mølleforte til Barsø landing.

Kort

Hulvejen Mølleforte

På Løjt Land er der flere gamle grusveje, der skærer sig ned i terrænet med levende hegn langs siderne. Dette kaldes en hulvej. Mølleforte er en af de mest markante hulveje på Løjt land.

Mølleforte krydser på et tidspunkt en lille bæk, Møllebækken. Møllebækken kommer fra Barsmark (Og kaldes her for Barsbækken) og bækken har sit udspring i bakkerne omkring Blåhøj. I tidligere tid har der været en vandmølle, hvor Møllebækken krydser vejen Mølleforte. Vandmøllen hørte til gården Dalholdt. Der er ingen spor efter vandmøllen i dag, idet den blev revet ned i 1906.

Bækken kommer løbende fra Rørkær mose. Mosen er et eksempel på et dødishul - dannet under og efter sidste istid.