Løjt Sønderskov Kirkeforte til Skrevenstensvej

4,9 km (5,8 km)

Turen er ikke egnet til cykling, handicappede, barnevogne

Vejen Kirkeforte (eller rettelig Løjt Sønderskov Kirkeforte) går mellem Løjt Kloster og Skrevenstensvej - og denne vej har i sin tid været kirkevejen for de mennesker, der boede i Løjt Sønderskov. Det er en flot tur ad gamle veje og stier langs hegn og marker, hvor man går langt væk fra de større veje.

Turen kan starte midt på Løjt Kloster ved vejskiltet, der markerer Højgadeforte/Løjt Kloster. Her går man ned ad hulvejen, der er markeret med en pæl med en vandrer på.
Man følger vejen og går med den til højre. Når man kommer til en pæl med en gul markering på, går man lige ud. (Man kan godt tage en smuttur ad vejen til venstre. Fine udsigter til Barsmark i det fjerne; men vejen ender blindt).
Nu bliver markvejen til et græsstykke med en trampesti langs hegnet. Man følger blot hegnet og trampestien videre mod syd. Når man er kommet op over et par bakker, kommer man snart ned på en markvej igen og man når derefter ud til Skrevenstensvej.

Inden man går tilbage, kan man også gå op og se Skrevenstenen. Det er en sten med indskrift på, og den har givet vejen navn (en skreven sten). Læs mere om stenen under fanebladet 'MERE INFO'.
Gå tv. op ad Skrevenstensvej. Ved vejen ned mod Løjt Sønderskov ligger stenen i højre side af krydset. Derefter kan man gå tilbage.

Man kan gå tilbage igen ad samme vej, som man kom.

Alternativ rute tilbage: Man kan gå videre ad landevejen (mod vest) til Løjt Skovby og gå retur til Løjt Kirkeby via Skovby Bygade og Skovbyvej (Se kort 2, ialt 5,8 km)

Kort

Kirkeforte

Ordet forte er et gammelt dansk ord for en markvej eller en åben plads. Det indgår også i ordet fortov. Man kaldte også vejen, der førte fra en gård ud til bygaden, for en 'forte'
Der er mange vejnavne på Løjt Land, som ender på -forte. Fx. Højgadeforte, Jakobsgårdsforte og Espeløkforte.

Dusenborg

Vejen, der går fra Løjt Kloster til Skrevenstensvej, blev tidligere kaldt for 'Dusenborg' eller 'Dusenborgforte'. (I bogen 'Det gamle Løjt - bind VII' findes artiklen 'Barsmarks veje' med et kort over gamle vejnavne)

Mindesten på Skrevenstensvej

På Skrevenstensvej - ved vejen til Løjt Sønderskov - står en fredet granitsten med en tysk indskrift:
DER KOENIGL. HAVSVOGT PAULUS FABRICIUS HAT DIESEN WEG GETHEILT D. 4. AUG. ANNO 1739. JACOB HANSEN UND ESCHEL NISSEN SCHMIDT IN DAS CLOSTER

Skrevensten ved vejen til Løjt Sønderskov. Foto Gerhard Kinze

Oversat: Den kongelige husfoged Poul Fabricius har delt denne vej den 4. august 1739. Jacob Hansen og Eschel Nissen Schmidt i Klosteret

Husfogden var en amtslig embedsmand, der tog sig af 'huset' - dvs. de kongelige ejendomme, skove og veje mv. i et amt, her Aabenraa amt. Husfogden Poul Fabricius har afgjort en strid om et vejskifte mellem Løjt Kirkeby kommune og Skovby kommune. De to kommuner var uenige om, hvem der havde pligten til at vedligeholde et stykke vej, der gik fra Skovby op til det sted, hvor nu stenen står. Forliget indebar, at Løjt Kirkeby kommune skulle vedligeholde vejen. (Kilde: "Sagn, Overtro og gamle fortællinger fra Løjt Sogn", side 21 - 25, samlet af Jacob Riis)

Stenen er rejst som et bevis forliget og giver derefter navn til området. Stenen er formentlig lavet af Jacob Hansen, der var sognefoged i Løjt Kloster og som er kendt for at have lavet andre sten.
Omkring 1879 bliver der bygget en ny gård lidt øst for, og gården bliver opkaldt efter stenen/området "Skrevensten"

Folk i Barsmark har tidligere kaldt Skrevenstensvej for "æ Brombærtoftforte"