Løjt Sønderskov Kirkeforte til Skrevenstensvej

3 km (6 km)

Turen er ikke egnet til cykling, handicappede, barnevogne

Vejen Kirkeforte (eller rettelig Løjt Sønderskov Kirkeforte) går mellem Løjt Kloster og Skrevenstensvej - og denne vej har i sin tid været kirkevejen for de mennesker, der boede i Løjt Sønderskov. Det er en flot tur ad gamle veje og stier langs hegn og marker, hvor man går langt væk fra de større veje.

Kirkeforte fra Løjt Kloster til Skrevenstensvej er ca. 3 km lang. Hvis man går retur via denne rute bliver det 6 km.

Turen kan starte midt på Løjt Kloster ved vejskiltet, der markerer Højgadeforte/Løjt Kloster. Her går man ned ad hulvejen, der er markeret med en pæl med en vandrer på.
Man følger vejen og går med den til højre. Når man kommer til en pæl med en gul markering på, går man lige ud. (Man kan godt tage en smuttur ad vejen til venstre. Fine udsigter til Barsmark i det fjerne; men vejen ender blindt).
Nu bliver markvejen til et græsstykke med en trampesti langs hegnet. Man følger blot hegnet og trampestien videre mod syd. Når man er kommet op over et par bakker, kommer man snart ned på en markvej igen og man når derefter ud til Skrevenstensvej.

Man kan gå ad stien tilbage igen til Løjt Kloster, eller man kan tage landevejen til højre (mod vest) til Løjt Skovby og retur til Løjt Kirkeby (ca. 4 km)

Inden man går tilbage kan man også gå op og se Skrevenstenen. Det er en sten, der er skrevet en indskrift på - og den har givet vejen navn. Gå tv. op ad Skrevenstensvej. Ved vejen ned mod Løjt Sønderskov ligger stenen i højre side af krydset. Derefter kan man gå tilbage.

Kirkeforte

Ordet forte er et gammelt dansk ord for en markvej eller en åben plads. Det indgår også i ordet fortov. Man kaldte også vejen, der førte fra en gård ud til bygaden, for en 'forte'
Der er mange vejnavne på Løjt Land, som ender på -forte. Fx. Højgadeforte, Jakobsgårdsforte og Espeløkforte.

Dusenborg

Vejen, der går fra Løjt Kloster til Skrevenstensvej, blev tidligere kaldt for 'Dusenborg' eller 'Dusenborgforte'. (I bogen 'Det gamle Løjt - bind VII' findes artiklen 'Barsmarks veje' med et kort over gamle vejnavne)

Mindesten på Skrevenstensvej

På Skrevenstensvej - ved vejen til Løjt Sønderskov - står en fredet granitsten med en tysk indskrift:
DER KOENIGL. HAVSVOGT PAULUS FABRICIUS HAT DIESEN WEG GETHEILT D. 4. AUG. ANNO 1739. JACOB HANSEN UND ESCHEL NISSEN SCHMIDT IN DAS CLOSTER
Sagen er at Jacob Hansen, som var sognefoged i Løjt Kloster, og Eschel Nissen Smidt - også fra Løjt Kloster - har været i en strid om retten til en vej (sandsynligvis førte vejen ud til nogle marker i området). De indgår i 1739 et forlig, idet fogeden Paulus Fabricius, deler retten til vejen.

Skrevensten ved vejen til Løjt Sønderskov. Foto Gerhard Kinze

Stenen er rejst som et bevis på forlig og giver derefter navn til området, og senere - omkring 1879 - bliver der bygget en ny gård lidt øst for, og gården bliver opkaldt efter stenen/området "Skrevensten"

Folk i Barsmark har tidligere kaldt Skrevenstensvej for "æ Brombærtoftforte"