Præsteskoven, Hareskoven og Trendbjerg

4,3 km

Turen er ikke egnet til kørestole og barnevogne

Man kan gå en fin tur gennem to små skove. Turen kan starte ved SuperBrugsen - og derefter går man ad Løjt Skolegade og fortsætter ud til kirkegården. Her drejer man th. ad en lille vej, der fører ind i Præsteskoven. Den første del af vejen er nogle steder belagt med grus - og kan være svær at cykle på. Vejen går over i en smallere sti. Man kommer ud af Præsteskoven til et lille græsstykke, som man går over og drejer til venstre. Derefter følger man et hegn langs med marken - og snart er man inde i den næste lille skov, Hareskoven.

I Hareskoven bliver stien smallere og smallere - og fører ind til et vådområde. Her er der heldigvis en fin gangbro, der fører over de vådeste partier. Hvis man fortsætter ad den smalle sti kommer man snart til en mark med udsigt til huse - og man kan der gå ud til vejen Løjt Bjergholdt.

På Løjt Bjergholdt kan man gå til højre og tilbage mod Løjt ad Brunbjergvej. Hvis man i stedet går til venstre, kommer man til en lille vinmark. Det er den eneste vinmark på Løjt Land.

Man fortsætter videre ud til Skovbyvej. Her kan man dreje til venstre og fortsætte tilbage til kirkegården og Løjt Kirkeby.

Man kan også vælge at tage en tur op på Trendbjerg. Her går man ad Skovbyvej ned til Den Tyske Børnehave og drejer th. ned ad stien lige før børnehaven. Man kommer derfter til Snorhavevej og kan gå th. mod vest. Ved den første ejendom på højre side ligger en stor bunke marksten og her fører en sti op til Trendbjerg. Stien er en hulvej, der fører ud til en mark. Her går man det sidste stykke langs marken.
Trendbjerg er det højeste punkt på Løjt Land (91 m over havet) og fra toppen er en meget flot udsigt over landskabet.

Kort

Præsteskoven

Her skal der være en tekst, der fortæller om Præsteskoven og Hareskoven