Brunbjergvej og Den Gamle Landevej

7,2 km

Turen er ikke egnet til kørestole og barnevogne

Den Gamle Landevej gik i sin tid fra Aabenraa til Haderslev. Man kan stadig gå på den - og med forsigtighed cykle - selv om der nu kun er rester tilbage i form af en stenet markvej. Hvor Brunbjergvej og Den Gamle Landevej mødes, kan man se en gammel vejsten dateret 1786, som viser vej til hhv. 'Hadersleb' og 'Løyt'

Turen kan starte ved SuperBrugsen i Aabenraa. Her tager man ad Løjt Storegade mod vest og drejer ind ad Løjt Østervang, derefter et kort stykke på Lykkevej mod højre - og ret derefter til venstre ad Brunbjergvej.

Efter nogle kilometer på Brunbjergvej følger man vejen th - og efter et par mindre bakker kommer man til et lille træ og en høj vejsten på højre side af vejen. Derfra kan man dreje ind ad Gamle Landevej og måske mærke historiens vingesus.

Den første del af vejen er en ujævn markvej med en stenbelægning og ret høje hjulspor. Vejen gror mere og mere til, fordi den ikke længere bruges som andet end en markvej. Der er masser af brombær og slåen i hegnene - og nogle fine udsyn til bakker og småskov. På et tidspunkt bliver markvejen til en mere farbar grusvej, hvor der ligger et par huse, og kort efter er man tilbage på Bodumvej og turen kan gå tilbage mod Løjt ad cykelstien.

Mere om Den Gamle Landevej

Her skal der stå noget mere tekst om den gamle landevej og den flotte sten der veiser vej ind på den